Startsidan » Data IT » Vad är bitcoin

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att ”utmana” de riktiga bankerna där vem som helst med internet och en dator kan handla med dessa pengar. Att handla med dem skall ske direkt mellan säljaren och köparen och på så vis utesluta banken eller tredjepart helt och hållet. Bitcoins design tillåter mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket.

Bitcoin skapades 2009 av Satoshi Nakamoto som egentligen inte finns, ett sorts pseudonym. Man vet än idag inte vem som är den riktiga skaparen av Bitcoin men man har teorier om vem det skulle kunna vara.

Under 2008 publicerade Satoshi Nakamoto ett dokument som på nio sidor beskrev ett elektroniskt betalningssystem som kallas Bitcoin. Detta var första gången som ordet Bitcoin användes och året efter den första versionen av idén var klar.

Under de kommande två åren har grundaren arbetat tillsammans med andra för att förbättra tekniken. De utbytte e-post och dokument, men ingen hade någonsin träffat den mystiska Satoshi när han försvann under 2011.

vad är bitcoin

Blandade inlägg

Vad är mobilt bredband

Mobilt bredand är en term som myntades när dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner blev a

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är kompetens

Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt f

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är elektricitet

Elektricitet finns runt omkring oss – driver teknik som våra mobiltelefoner, datorer, lampor, for