Startsidan » Medicin » Vad är demens

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera.

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mässiga funktioner på ett så att det stör en persons dagliga liv och aktiviteter.

Dessa funktioner inkluderar minne, språkkunskaper, visuell perception, problemlösning, självförvaltning, och förmågan att fokusera och uppmärksamma. Vissa personer med demens kan inte kontrollera sina känslor, och deras personligheter kan förändras. Demens varierar i svårighetsgrad från det mildaste stadiet, när det bara börjar påverka en persons funktion, till den svåraste fasen, när personen måste vara helt beroende av andra för att över huvud taget kunna leva ett värdigt liv.

Symtom på demens uppstår när friska neuroner (nervceller) i hjärnan slutar att fungera, förlorar kontakten med andra hjärnceller och dör. Även om alla människor förlorar en del nervceller när de åldras, förlorar personer med demens betydligt fler.

Demes är vanligare hos äldre människor, upp till hälften av alla människor har någon form av demens när de är 85 år eller äldre. Men det är ingen normal del av åldrandet, många blir över 90 utan några symtom på demens.

Vad beror demens på?

Orsakerna till demens kan variera, beroende på vilka typer av hjärn förändringar som kan äga rum. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens hos äldre vuxna. Andra demenssjukdomar inkluderar Lewy kropp demens, frontotemporal sjukdomar, och vaskulär demens. Det är vanligt att människor har blandad demens – en kombination av två eller flera typer av demens. Till exempel, vissa människor har både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Konsultera alltid med din läkare vid behov av vård.

Blandade inlägg

Vad är sociala medier

Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är där

Vad är frekvens

Frekvens är en egenskap hos en våg. Vi omges av vågor varje dag. Ljus är en elektromagnetisk vå

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är elektricitet

Elektricitet finns runt omkring oss – driver teknik som våra mobiltelefoner, datorer, lampor, for

Vad är en router

En router är en apparat för att ta emot, analysera och flytta inkommande datapaket till ett annat

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering