Startsidan » Medicin » Vad är demens

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera.

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mässiga funktioner på ett så att det stör en persons dagliga liv och aktiviteter.

Dessa funktioner inkluderar minne, språkkunskaper, visuell perception, problemlösning, självförvaltning, och förmågan att fokusera och uppmärksamma. Vissa personer med demens kan inte kontrollera sina känslor, och deras personligheter kan förändras. Demens varierar i svårighetsgrad från det mildaste stadiet, när det bara börjar påverka en persons funktion, till den svåraste fasen, när personen måste vara helt beroende av andra för att över huvud taget kunna leva ett värdigt liv.

Symtom på demens uppstår när friska neuroner (nervceller) i hjärnan slutar att fungera, förlorar kontakten med andra hjärnceller och dör. Även om alla människor förlorar en del nervceller när de åldras, förlorar personer med demens betydligt fler.

Demes är vanligare hos äldre människor, upp till hälften av alla människor har någon form av demens när de är 85 år eller äldre. Men det är ingen normal del av åldrandet, många blir över 90 utan några symtom på demens.

Vad beror demens på?

Orsakerna till demens kan variera, beroende på vilka typer av hjärn förändringar som kan äga rum. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens hos äldre vuxna. Andra demenssjukdomar inkluderar Lewy kropp demens, frontotemporal sjukdomar, och vaskulär demens. Det är vanligt att människor har blandad demens – en kombination av två eller flera typer av demens. Till exempel, vissa människor har både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Konsultera alltid med din läkare vid behov av vård.

Blandade inlägg

Vad är självkontroll

Självkontroll skiljer oss från våra gamla förfäder och resten av djurriket tack vare vår stora

Vad är kiropraktor

En kiropraktor är hälso- och sjukvårdspersonal inriktad på diagnostik och behandling av neuromus

Vad är kbt terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av behandling som fokuserar på att undersöka sambanden m

Vad är Blue Ray

Blue Ray skapades 2002 av Panasonic Corporation (Panasonic, Technics), Pioneer, Philips, Thomson, LG

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är en enskild firma

Företagsformen enskild firma består av en ensam person och det är ditt personnummer som är organ

Vad är mobilt bredband

Mobilt bredand är en term som myntades när dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner blev a

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person