Startsidan » Media » Vad är dvb-t

Vad är dvb-t

DVB-T eller Digital Video Broadcast – Terrestrial är den mest använda digitala TV-standarden som används runt om i världen för markbundna TV-sändningar.

Tekniken erbjuder många faciliteter och möjliggör en mycket effektivare användning av tillgängliga radiofrekvensspektrumet än de tidigare analoga sändningarna.

DVB-T standarden publicerades första gången 1997 och sedan då det har blivit det mest använda formatet för broadcast digital i världen.  2008 var det den standard som antogs i mer än 35 länder och över 60 miljoner mottagare distribueras och används.

Läs mer teknisk information på wikipedia

vad är dvb-t

Blandade inlägg

Vad är mobilt bredband

Mobilt bredand är en term som myntades när dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner blev a

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma