Startsidan » Data IT » Vad är en hemsida?

Vad är en hemsida?

Internet i sig gav inte behovet av en hemsida när det uppfanns utan begreppet hemsida blev allmänt känt först när internet-tekniken började använda sig av webbläsare och html-protokoll. Man fick i och med detta möjligheten att placera text och bild i en layout som någon annan en denne själv kunde ta del utav.

Idag vet i princip alla vad en hemsida är för något  men om man frågar sig en hemsida faktiskt är eller är uppbyggd av så är antalet färre.

En hemsida är en plats eller ett dokument innehållande kod sammansatt för att enbart illustrera eller med funktionalitet.

Rent tekniskt så skapas en hemsida med grundläggande html-kod via en textredigerare eller med ett mer anpassat program.

Exempel på html kod för att skapa en hemsida innehållande texten ”Hej världen”

<html>
<head>
</head>
<body>
Hej världen
</body>
</html>

En hemsida förklaras oftast som ”En plats på internet innehållande information”

Ja det vanligaste är nog som rubriken utläses. När du läser detta har du besökt en hemsida och denna hemsida har som funktion att innehålla artiklar om olika ämnen, saker eller begrepp.

Blandade inlägg

Vad är kontrakturer

Kontrakturer, missbildning, är resultatet av en stelhet eller förträngning i dina muskler, leder

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett de

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a