Startsidan » Samhälle » Vad är Europeiska Unionen

Vad är Europeiska Unionen

Europeiska unionen, EU, är en enhetlig monetära kropp som försöker balansera behovet av 28 medlemsstater varav alla är av varandra oberoende skattemässigt och politiskt. Den har alla fördelar med ett stort gemensamt handelsområde men nackdelarna med politisk konflikt mellan dess medlemmar. Det finns försök att övervinna dessa nackdelar genom en serie av handelsavtal och förhandlingar.

Alla gränskontroller mellan medlemmar har avlägsnats för det fria flödet av varor och människor (förutom slumpmässiga stickprovskontroller för brottslighet och narkotika). Offentlig upphandling är öppen för anbudsgivare från varje medlemsland.

Någon produkt som lagligen tillverkas i en medlemsstat kan säljas i en annan medlems utan tullar eller avgifter. Skatter har standardiserats. Utövare av de flesta tjänster (lag, medicin, turism, bank, försäkringar, etc.) kan användas i alla medlemsländer. Kostnaderna för flygbiljetter, internet och telefonsamtal har sjunkit dramatiskt. Det kallas formellt för Europeiska ekonomiska och monetära unionen.

Eu styrs från Bryssel.

foto Håkan Dahlström

Vad är europeiska unionen

Blandade inlägg

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är en serie bilder tagna i ögonblick innan en så kallad katastrof

Internet svämmar över med bildserier på roliga händelser eller ögonblick innan katastrofer! Mis

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judi

Vad är negativ stress

Normalt kan stress fungera som en prestationshöjare. Men om din tröskel för hur mycket stress du

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är hd tv

HD-tv eller High Definition Television är en benämning på tv-teknik med högre upplösning. Om du