Startsidan » Ekonomi » Vad är Factoring

Vad är Factoring

 

Ja vad är Factoring?

Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering och är alternativet många väljer. Factoring är mycket vanligt i vissa branscher, till exempel klädbranschen, där långa fordringar ingår i köprocessen.

I ett typisk factoring-arrangemang gör klienten (du) en försäljning, levererar produkten eller tjänsten och skapar en faktura. Banken (finansieringskällan) köper rätten att driva in denna faktura genom att betala dig fakturans nominella värde minus avgift, vanligtvis 2 till 6 procent.

Banken betalar 75 procent till 80 procent av det nominella värdet omedelbart och vidarebefordrar resten (minus avgift) när din kund betalar. Det förekommer givetvis andra alternativ beroende på factoringföretag eller bank.

Factoring är inte ett lån, det skapar inte en skuld i balansräkningen eller intecknade tillgångar. Det är försäljning av en tillgång, i detta fall fakturan. Och medan factoring anses vara en av de dyraste finansieringsformerna, vilket inte alltid är sant, kan det vara ett företags räddning. Om du inte beviljats ett lån, spelar det ingen roll vad räntan är.

factoring

Blandade inlägg

Vad är en enskild firma

Företagsformen enskild firma består av en ensam person och det är ditt personnummer som är organ

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att "utmana" de riktiga bankerna där vem som helst med

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag