Startsidan » Teknik » Vad är frekvens

Vad är frekvens

Frekvens är en egenskap hos en våg. Vi omges av vågor varje dag. Ljus är en elektromagnetisk våg, och ljudet av fläkten i din dator är en ljudvåg. En våg är en vibration som transporterar energi.

Frekvensen av en våg är antalet vågor som sker per sekund, och mäts i Hertz (Hz). En ljudvåg kan till exempel ha en frekvens på 450 Hz. Det mänskliga örat hör t.ex. 20-20000hz om man är fullt frisk och ung.

Frekvens i ljus.

Ljus är en elektromagnetisk våg; Det är en vibration i elektriska och magnetiska fält. På grund av detta kan det resa genom tomrum i rymden, och tack och lov för det!

Om det inte vore så skulle vi inte få någon värme från solen, och livet på jorden skulle vara omöjligt.

Det finns fler våglängder än de vi ser med mänskliga ögon. T.ex. radiovågor, mikrovågor, infraröd, ultraviolett, röntgenstrålar, och gammastrålar.

Frekvens i ljud.

Ljudvågor är vibrationer i luften. När du slår din hand på skrivbordet får du skrivbordet att vibrera, vilket gör att luften vibrerar.

Luftpartiklarna träffar varandra tills de når örat, vilket gör att trumhinnan vibrerar. Din trumhinna skickar sedan en signal till din hjärna. Det är din hjärna som tolkar dessa vibrationer.

Frekvensen anger tonhöjden för ljudet. Högfrekvent ljud är höga toner, och lågfrekvent ljud är låga toner.

 

vad är frekvens

Blandade inlägg

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är ekosystem

Ett ekosystem, en term som mycket ofta används i biologi, är en gemenskap av växter och djur som

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är USB

USB är en förkortning för Universal Serial Bus och är ett plug-and-Play-gränssnitt som gör att

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett