Historia

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judiska festdagarna. Bara det att de inte kallade det Pingst, det är det grekiska namnet. Judarna kallade det skördefest eller Veckohögtid. Pingst är omnämnt på fem ställen i de första fem böckerna — i andra Moseboken 23, Andra Moseboken […]