Startsidan » Data IT » Vad är http

Vad är http

Http står för ”Hypertext Transfer Protocol. ” och är det protokoll som används för att föra över data på internet. Det är en del av Internet Protocol Suite och definierar kommandon och tjänster som används för att överföra hemsidors data.

HTTP använder en Server klient modell. En klient kan till exempel vara en hemdator, bärbar dator eller mobil enhet. HTTP-servern är vanligtvis en webbvärd som kör webbserverprogramvara.

När du öppnar en webbplats skickar webbläsaren en begäran till motsvarande webbserver och svarar med en HTTP-statuskod. Om webbadressen är giltig och anslutningen har beviljats kommer servern att skicka webbläsaren till webbsidan och dess filer.

Några vanliga HTTP-statuskoder är:

200-lyckad begäran (webbsidan finns)
301-flyttat permanent (ofta vidarebefordras till en ny URL)
401-oauktoriserad begäran (auktorisering krävs)
403-förbjudet (tillträde är inte tillåtet till sida eller adress listen)
500-Internt serverfel (orsakas ofta av felaktig serverkonfiguration)
HTTP definierar också kommandon som get och post, som används för att hantera formulär inlagor på webbplatser. Kommandot Anslut används för att underlätta en säker anslutning som är krypterad med SSL. Krypterade http-anslutningar sker via https, en utökning av http utformad för säkra dataöverföringar.

Blandade inlägg

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är jpg

JPG är ett filformat för en bild i t.ex. en dator eller på en hemsida. Formatet är det mest anv

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs