Startsidan » Data IT » Vad är http

Vad är http

Http står för ”Hypertext Transfer Protocol. ” och är det protokoll som används för att föra över data på internet. Det är en del av Internet Protocol Suite och definierar kommandon och tjänster som används för att överföra hemsidors data.

HTTP använder en Server klient modell. En klient kan till exempel vara en hemdator, bärbar dator eller mobil enhet. HTTP-servern är vanligtvis en webbvärd som kör webbserverprogramvara.

När du öppnar en webbplats skickar webbläsaren en begäran till motsvarande webbserver och svarar med en HTTP-statuskod. Om webbadressen är giltig och anslutningen har beviljats kommer servern att skicka webbläsaren till webbsidan och dess filer.

Några vanliga HTTP-statuskoder är:

200-lyckad begäran (webbsidan finns)
301-flyttat permanent (ofta vidarebefordras till en ny URL)
401-oauktoriserad begäran (auktorisering krävs)
403-förbjudet (tillträde är inte tillåtet till sida eller adress listen)
500-Internt serverfel (orsakas ofta av felaktig serverkonfiguration)
HTTP definierar också kommandon som get och post, som används för att hantera formulär inlagor på webbplatser. Kommandot Anslut används för att underlätta en säker anslutning som är krypterad med SSL. Krypterade http-anslutningar sker via https, en utökning av http utformad för säkra dataöverföringar.

Blandade inlägg

Vad är sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering eller "SEO" är en marknadsföringsform inriktad på att öka synlighet i organ

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är ett grafikkort

Ett grafikkort är den sammansättning av komponenter, och som oftast säljs som en produkt, som han

Vad är dvb-t

DVB-T eller Digital Video Broadcast - Terrestrial är den mest använda digitala TV-standarden som a

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett