Startsidan » Data IT » Vad är http

Vad är http

Http står för ”Hypertext Transfer Protocol. ” och är det protokoll som används för att föra över data på internet. Det är en del av Internet Protocol Suite och definierar kommandon och tjänster som används för att överföra hemsidors data.

HTTP använder en Server klient modell. En klient kan till exempel vara en hemdator, bärbar dator eller mobil enhet. HTTP-servern är vanligtvis en webbvärd som kör webbserverprogramvara.

När du öppnar en webbplats skickar webbläsaren en begäran till motsvarande webbserver och svarar med en HTTP-statuskod. Om webbadressen är giltig och anslutningen har beviljats kommer servern att skicka webbläsaren till webbsidan och dess filer.

Några vanliga HTTP-statuskoder är:

200-lyckad begäran (webbsidan finns)
301-flyttat permanent (ofta vidarebefordras till en ny URL)
401-oauktoriserad begäran (auktorisering krävs)
403-förbjudet (tillträde är inte tillåtet till sida eller adress listen)
500-Internt serverfel (orsakas ofta av felaktig serverkonfiguration)
HTTP definierar också kommandon som get och post, som används för att hantera formulär inlagor på webbplatser. Kommandot Anslut används för att underlätta en säker anslutning som är krypterad med SSL. Krypterade http-anslutningar sker via https, en utökning av http utformad för säkra dataöverföringar.

Blandade inlägg

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett de

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är en enskild firma

Företagsformen enskild firma består av en ensam person och det är ditt personnummer som är organ

Vad är växthuseffekten

Ja vad är växthuseffekten? Tänk dig att jorden är en plastflaska med lite vatten i och med korke

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer