Startsidan » Samhälle » Vad är ideologi

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett det som hänvisar till den världsbild en person har. Ungefär som summan av deras kultur, värderingar, övertygelser, antaganden, sunt förnuft, och förväntningar för sig själva och andra.

Ideologi formar våra tankar.

Ideologi ger en identitet inom samhället, inom grupper, och i förhållande till andra människor.

Ideologin formar våra tankar, handlingar, samspel och vad som händer i våra liv och i samhället i stort.

Blandade inlägg

Vad är kompetens

Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt f

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering eller "SEO" är en marknadsföringsform inriktad på att öka synlighet i organ

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att "utmana" de riktiga bankerna där vem som helst med

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är dvb-t

DVB-T eller Digital Video Broadcast - Terrestrial är den mest använda digitala TV-standarden som a