Startsidan » Samhälle » Vad är ideologi

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett det som hänvisar till den världsbild en person har. Ungefär som summan av deras kultur, värderingar, övertygelser, antaganden, sunt förnuft, och förväntningar för sig själva och andra.

Ideologi formar våra tankar.

Ideologi ger en identitet inom samhället, inom grupper, och i förhållande till andra människor.

Ideologin formar våra tankar, handlingar, samspel och vad som händer i våra liv och i samhället i stort.

Blandade inlägg

Vad är en hemsida?

Internet i sig gav inte behovet av en hemsida när det uppfanns utan begreppet hemsida blev allmänt

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är hd tv

HD-tv eller High Definition Television är en benämning på tv-teknik med högre upplösning. Om du

Vad är integritet

Väldigt svårt att förklara utan att du behöver gå till kylskåpet och förbereda en smörgås e

Vad är frekvens

Frekvens är en egenskap hos en våg. Vi omges av vågor varje dag. Ljus är en elektromagnetisk vå

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering