Startsidan » Samhälle » Vad är ideologi

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett det som hänvisar till den världsbild en person har. Ungefär som summan av deras kultur, värderingar, övertygelser, antaganden, sunt förnuft, och förväntningar för sig själva och andra.

Ideologi formar våra tankar.

Ideologi ger en identitet inom samhället, inom grupper, och i förhållande till andra människor.

Ideologin formar våra tankar, handlingar, samspel och vad som händer i våra liv och i samhället i stort.

Blandade inlägg

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är kbt terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av behandling som fokuserar på att undersöka sambanden m

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är sociala medier

Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är där

Vad är bredband

Bredband är en hög-hastighetsanslutning till Internet. Innan bredbandet kom man åt Internet med u

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä