Startsidan » Samhälle » Vad är ideologi

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett det som hänvisar till den världsbild en person har. Ungefär som summan av deras kultur, värderingar, övertygelser, antaganden, sunt förnuft, och förväntningar för sig själva och andra.

Ideologi formar våra tankar.

Ideologi ger en identitet inom samhället, inom grupper, och i förhållande till andra människor.

Ideologin formar våra tankar, handlingar, samspel och vad som händer i våra liv och i samhället i stort.

Blandade inlägg

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judi

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är Blancolån

Blancolån är den vanligaste typen av lån riktade mot konsumenter, detta av den enkla anledningen

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering