Startsidan » Samhälle » Vad är ideologi

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett det som hänvisar till den världsbild en person har. Ungefär som summan av deras kultur, värderingar, övertygelser, antaganden, sunt förnuft, och förväntningar för sig själva och andra.

Ideologi formar våra tankar.

Ideologi ger en identitet inom samhället, inom grupper, och i förhållande till andra människor.

Ideologin formar våra tankar, handlingar, samspel och vad som händer i våra liv och i samhället i stort.

Blandade inlägg

Vad är självkontroll

Självkontroll skiljer oss från våra gamla förfäder och resten av djurriket tack vare vår stora

Vad är app

En app är förkortning för "Applikation" eller "Application" och innebär ett mindre program som

Vad är Blue Ray

Blue Ray skapades 2002 av Panasonic Corporation (Panasonic, Technics), Pioneer, Philips, Thomson, LG

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett