Startsidan » Samhälle » Vad är inflytande

Vad är inflytande

Inflytande är att kunna påverka en handling.

Om du skapar, ändrar, inspirera eller ändra någons beteende, då har du påverkat dem. Du har haft inflytande.

  • Inspirera
  • Ändra någons beteende

Från ett affärsperspektiv är inflytande nyckeln. Marknadsförare hoppas att påverka konsumtionen, beslut att köpa deras varor och tjänster. På en individuell nivå är att ha inflytande inom dina sociala relationer förknippat med många fördelar och kan bidra till att t.ex. främja din karriär.

Men inflytande behöver inte alltid vara bra, barn är t.ex. mottagliga för all typ av inflytande, även inflytande av negativ karaktär.

vad är inflytande

Blandade inlägg

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at

Vad är internet

Ett sätt att ansluta en dator till en annan dator var som helst i världen via dedikerade routrar o

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För

Vad är USB

USB är en förkortning för Universal Serial Bus och är ett plug-and-Play-gränssnitt som gör att