Startsidan » Samhälle » Vad är infrastruktur

Vad är infrastruktur

Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd. 

Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap.

Exempel på delar inom infrastruktur:

  • Transport
  • Kommunikation
  • Avlopp
  • Vatten
  • Elsystem.

IT-infrastruktur

Många tekniska system kallas även dem infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar. Detta på grund av den kritiska funktion de tillhandahåller inom vissa affärsmiljöer.

Utan IT-infrastrukturen kämpar många företag för att dela och flytta data på ett sätt som främjar effektivitet på arbetsplatsen. Om IT-infrastrukturen inte fungerar kan många affärsfunktioner inte utföras.

Infrastruktur, kategorier

Tillsammans med de tidigare nämnda sektorerna omfattar infrastruktur även avfallshanterings-tjänster, såsom sophämtning och lokala soptippar.

Vissa administrativa funktioner, som ofta täcks av olika myndigheter, betraktas också som en del av infrastrukturen. Utbildnings-och hälsovårdsinrättningar kan också ingå, tillsammans med vissa forsknings-och utvecklings funktioner och nödvändiga utbildningsmöjligheter.

 

vad är infrastruktur

Blandade inlägg

Vad är en enskild firma

Företagsformen enskild firma består av en ensam person och det är ditt personnummer som är organ

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at

Vad är inflytande

Inflytande är att kunna påverka en handling. Om du skapar, ändrar, inspirera eller ändra någ

Vad är USB

USB är en förkortning för Universal Serial Bus och är ett plug-and-Play-gränssnitt som gör att

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma