Startsidan » Samhälle » Vad är infrastruktur

Vad är infrastruktur

Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd. 

Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap.

Exempel på delar inom infrastruktur:

  • Transport
  • Kommunikation
  • Avlopp
  • Vatten
  • Elsystem.

IT-infrastruktur

Många tekniska system kallas även dem infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar. Detta på grund av den kritiska funktion de tillhandahåller inom vissa affärsmiljöer.

Utan IT-infrastrukturen kämpar många företag för att dela och flytta data på ett sätt som främjar effektivitet på arbetsplatsen. Om IT-infrastrukturen inte fungerar kan många affärsfunktioner inte utföras.

Infrastruktur, kategorier

Tillsammans med de tidigare nämnda sektorerna omfattar infrastruktur även avfallshanterings-tjänster, såsom sophämtning och lokala soptippar.

Vissa administrativa funktioner, som ofta täcks av olika myndigheter, betraktas också som en del av infrastrukturen. Utbildnings-och hälsovårdsinrättningar kan också ingå, tillsammans med vissa forsknings-och utvecklings funktioner och nödvändiga utbildningsmöjligheter.

 

vad är infrastruktur

Blandade inlägg

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är ett grafikkort

Ett grafikkort är den sammansättning av komponenter, och som oftast säljs som en produkt, som han

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att "utmana" de riktiga bankerna där vem som helst med

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en