Startsidan » Samhälle » Vad är infrastruktur

Vad är infrastruktur

Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd. 

Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap.

Exempel på delar inom infrastruktur:

  • Transport
  • Kommunikation
  • Avlopp
  • Vatten
  • Elsystem.

IT-infrastruktur

Många tekniska system kallas även dem infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar. Detta på grund av den kritiska funktion de tillhandahåller inom vissa affärsmiljöer.

Utan IT-infrastrukturen kämpar många företag för att dela och flytta data på ett sätt som främjar effektivitet på arbetsplatsen. Om IT-infrastrukturen inte fungerar kan många affärsfunktioner inte utföras.

Infrastruktur, kategorier

Tillsammans med de tidigare nämnda sektorerna omfattar infrastruktur även avfallshanterings-tjänster, såsom sophämtning och lokala soptippar.

Vissa administrativa funktioner, som ofta täcks av olika myndigheter, betraktas också som en del av infrastrukturen. Utbildnings-och hälsovårdsinrättningar kan också ingå, tillsammans med vissa forsknings-och utvecklings funktioner och nödvändiga utbildningsmöjligheter.

 

vad är infrastruktur

Blandade inlägg

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti

Vad är Europeiska Unionen

Europeiska unionen, EU, är en enhetlig monetära kropp som försöker balansera behovet av 28 medle

Vad är negativ stress

Normalt kan stress fungera som en prestationshöjare. Men om din tröskel för hur mycket stress du

Vad är en hemsida?

Internet i sig gav inte behovet av en hemsida när det uppfanns utan begreppet hemsida blev allmänt

Vad är bredband

Bredband är en hög-hastighetsanslutning till Internet. Innan bredbandet kom man åt Internet med u

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För