Startsidan » Samhälle » Vad är infrastruktur

Vad är infrastruktur

Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd. 

Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap.

Exempel på delar inom infrastruktur:

  • Transport
  • Kommunikation
  • Avlopp
  • Vatten
  • Elsystem.

IT-infrastruktur

Många tekniska system kallas även dem infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar. Detta på grund av den kritiska funktion de tillhandahåller inom vissa affärsmiljöer.

Utan IT-infrastrukturen kämpar många företag för att dela och flytta data på ett sätt som främjar effektivitet på arbetsplatsen. Om IT-infrastrukturen inte fungerar kan många affärsfunktioner inte utföras.

Infrastruktur, kategorier

Tillsammans med de tidigare nämnda sektorerna omfattar infrastruktur även avfallshanterings-tjänster, såsom sophämtning och lokala soptippar.

Vissa administrativa funktioner, som ofta täcks av olika myndigheter, betraktas också som en del av infrastrukturen. Utbildnings-och hälsovårdsinrättningar kan också ingå, tillsammans med vissa forsknings-och utvecklings funktioner och nödvändiga utbildningsmöjligheter.

 

vad är infrastruktur

Blandade inlägg

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är kontrakturer

Kontrakturer, missbildning, är resultatet av en stelhet eller förträngning i dina muskler, leder

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är Blancolån

Blancolån är den vanligaste typen av lån riktade mot konsumenter, detta av den enkla anledningen

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är USB

USB är en förkortning för Universal Serial Bus och är ett plug-and-Play-gränssnitt som gör att