Startsidan » Samhälle » Vad är infrastruktur

Vad är infrastruktur

Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd. 

Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap.

Exempel på delar inom infrastruktur:

  • Transport
  • Kommunikation
  • Avlopp
  • Vatten
  • Elsystem.

IT-infrastruktur

Många tekniska system kallas även dem infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar. Detta på grund av den kritiska funktion de tillhandahåller inom vissa affärsmiljöer.

Utan IT-infrastrukturen kämpar många företag för att dela och flytta data på ett sätt som främjar effektivitet på arbetsplatsen. Om IT-infrastrukturen inte fungerar kan många affärsfunktioner inte utföras.

Infrastruktur, kategorier

Tillsammans med de tidigare nämnda sektorerna omfattar infrastruktur även avfallshanterings-tjänster, såsom sophämtning och lokala soptippar.

Vissa administrativa funktioner, som ofta täcks av olika myndigheter, betraktas också som en del av infrastrukturen. Utbildnings-och hälsovårdsinrättningar kan också ingå, tillsammans med vissa forsknings-och utvecklings funktioner och nödvändiga utbildningsmöjligheter.

 

vad är infrastruktur

Blandade inlägg

Vad är lågt blodtryck

Många människor oroar sig för lågt blodtryck (hypotoni), men förmodligen helt i onödan. Vissa

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Om Jason Statham grundade Raspberry Pi

Om Jason Statham grundat Raspberry Pi kanske han inte hade haft sin actionspäckade fysik. Ganska li

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att "utmana" de riktiga bankerna där vem som helst med

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s

Vad är Blancolån

Blancolån är den vanligaste typen av lån riktade mot konsumenter, detta av den enkla anledningen

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För