Startsidan » Data IT » Vad är jpg

Vad är jpg

JPG är ett filformat för en bild i t.ex. en dator eller på en hemsida. Formatet är det mest använda eftersom det tillåter kompression, förminskning, av filstorleken vilket gör den extra användbar i t.ex. kameror där behovet av lagringsutrymme inte blir så stort.

Men man kan givetvis minska kompressionen för bättre kvalitet även om JPG alltid har en viss kompression, s.k. destruktiv kompression.

Filformatet lämpar sig bra i digitalkameror eller på hemsidor men mindre bra som högupplösta ritningar eller datorgrafikbilder eftersom raka linjer innehåller rastrering. I dessa fall används en vektoriserad bild, en s.k. vektorbild.

JPG står för ”Joint Photographic Experts Group”

vad-är-jpg

Blandade inlägg

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är kbt terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av behandling som fokuserar på att undersöka sambanden m

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]