Startsidan » Miljö » Vad är klimat

Vad är klimat

Klimatet definieras som ett områdes långsiktiga vädermönster.

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över tid. Andra användbara faktorer för att beskriva klimatet är bland annat typ och tidpunkt för nederbörd, mängd solsken, genomsnittliga vindhastigheter och riktningar, antal dagar under nollan, extrema väderförhållanden och lokal geografi.

Även om det är ganska lätt att förklara en plats klimat genom att undersöka väderdata är det en större utmaning att räkna ut varför klimatet på ett ställe skiljer sig från en annan. För att göra det måste ta med i beräkningen alla de faktorer som jobbar tillsammans för att bestämma klimatet.

Klimatet på en viss plats påverkas av en mängd samverkande faktorer. Dessa inkluderar latitud, höjd, närliggande vatten, havsströmmar, topografi, vegetation, och rådande vindar. Det globala klimatsystemet och eventuella förändringar som sker inom det påverkar också det lokala klimatet.

 

vad är klimat

Blandade inlägg

Vad är kontrakturer

Kontrakturer, missbildning, är resultatet av en stelhet eller förträngning i dina muskler, leder

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är insulin

Insulin är ett naturligt hormon som görs av bukspottkörteln som styr nivån på socker, glukos, i

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judi