Startsidan » Miljö » Vad är klimat

Vad är klimat

Klimatet definieras som ett områdes långsiktiga vädermönster.

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över tid. Andra användbara faktorer för att beskriva klimatet är bland annat typ och tidpunkt för nederbörd, mängd solsken, genomsnittliga vindhastigheter och riktningar, antal dagar under nollan, extrema väderförhållanden och lokal geografi.

Även om det är ganska lätt att förklara en plats klimat genom att undersöka väderdata är det en större utmaning att räkna ut varför klimatet på ett ställe skiljer sig från en annan. För att göra det måste ta med i beräkningen alla de faktorer som jobbar tillsammans för att bestämma klimatet.

Klimatet på en viss plats påverkas av en mängd samverkande faktorer. Dessa inkluderar latitud, höjd, närliggande vatten, havsströmmar, topografi, vegetation, och rådande vindar. Det globala klimatsystemet och eventuella förändringar som sker inom det påverkar också det lokala klimatet.

 

vad är klimat

Blandade inlägg

Vad är kontrakturer

Kontrakturer, missbildning, är resultatet av en stelhet eller förträngning i dina muskler, leder

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att "utmana" de riktiga bankerna där vem som helst med

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Om Jason Statham grundade Raspberry Pi

Om Jason Statham grundat Raspberry Pi kanske han inte hade haft sin actionspäckade fysik. Ganska li

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide