Startsidan » Miljö » Vad är klimat

Vad är klimat

Klimatet definieras som ett områdes långsiktiga vädermönster.

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över tid. Andra användbara faktorer för att beskriva klimatet är bland annat typ och tidpunkt för nederbörd, mängd solsken, genomsnittliga vindhastigheter och riktningar, antal dagar under nollan, extrema väderförhållanden och lokal geografi.

Även om det är ganska lätt att förklara en plats klimat genom att undersöka väderdata är det en större utmaning att räkna ut varför klimatet på ett ställe skiljer sig från en annan. För att göra det måste ta med i beräkningen alla de faktorer som jobbar tillsammans för att bestämma klimatet.

Klimatet på en viss plats påverkas av en mängd samverkande faktorer. Dessa inkluderar latitud, höjd, närliggande vatten, havsströmmar, topografi, vegetation, och rådande vindar. Det globala klimatsystemet och eventuella förändringar som sker inom det påverkar också det lokala klimatet.

 

vad är klimat

Blandade inlägg

Vad är lågt blodtryck

Många människor oroar sig för lågt blodtryck (hypotoni), men förmodligen helt i onödan. Vissa

Vad är montessoripedagogik

Montessori, utvecklat av Dr Maria Montessori, är en barn-centrerad pedagogisk strategi grundad på

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti