Startsidan » Miljö » Vad är klimat

Vad är klimat

Klimatet definieras som ett områdes långsiktiga vädermönster.

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över tid. Andra användbara faktorer för att beskriva klimatet är bland annat typ och tidpunkt för nederbörd, mängd solsken, genomsnittliga vindhastigheter och riktningar, antal dagar under nollan, extrema väderförhållanden och lokal geografi.

Även om det är ganska lätt att förklara en plats klimat genom att undersöka väderdata är det en större utmaning att räkna ut varför klimatet på ett ställe skiljer sig från en annan. För att göra det måste ta med i beräkningen alla de faktorer som jobbar tillsammans för att bestämma klimatet.

Klimatet på en viss plats påverkas av en mängd samverkande faktorer. Dessa inkluderar latitud, höjd, närliggande vatten, havsströmmar, topografi, vegetation, och rådande vindar. Det globala klimatsystemet och eventuella förändringar som sker inom det påverkar också det lokala klimatet.

 

vad är klimat

Blandade inlägg

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är en serie bilder tagna i ögonblick innan en så kallad katastrof

Internet svämmar över med bildserier på roliga händelser eller ögonblick innan katastrofer! Mis

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är ett grafikkort

Ett grafikkort är den sammansättning av komponenter, och som oftast säljs som en produkt, som han

Vad är jpg

JPG är ett filformat för en bild i t.ex. en dator eller på en hemsida. Formatet är det mest anv

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at