Startsidan » Miljö » Vad är klimat

Vad är klimat

Klimatet definieras som ett områdes långsiktiga vädermönster.

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över tid. Andra användbara faktorer för att beskriva klimatet är bland annat typ och tidpunkt för nederbörd, mängd solsken, genomsnittliga vindhastigheter och riktningar, antal dagar under nollan, extrema väderförhållanden och lokal geografi.

Även om det är ganska lätt att förklara en plats klimat genom att undersöka väderdata är det en större utmaning att räkna ut varför klimatet på ett ställe skiljer sig från en annan. För att göra det måste ta med i beräkningen alla de faktorer som jobbar tillsammans för att bestämma klimatet.

Klimatet på en viss plats påverkas av en mängd samverkande faktorer. Dessa inkluderar latitud, höjd, närliggande vatten, havsströmmar, topografi, vegetation, och rådande vindar. Det globala klimatsystemet och eventuella förändringar som sker inom det påverkar också det lokala klimatet.

 

vad är klimat

Blandade inlägg

Vad är en enskild firma

Företagsformen enskild firma består av en ensam person och det är ditt personnummer som är organ

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är växthuseffekten

Ja vad är växthuseffekten? Tänk dig att jorden är en plastflaska med lite vatten i och med korke

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är negativ stress

Normalt kan stress fungera som en prestationshöjare. Men om din tröskel för hur mycket stress du

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma