Startsidan » Medicin » Vad är lågt blodtryck

Vad är lågt blodtryck

Många människor oroar sig för lågt blodtryck (hypotoni), men förmodligen helt i onödan. Vissa människor har en blodtrycks-nivå som är lägre än normalt. I allmänhet kan detta vara goda nyheter eftersom ju lägre ditt blodtryck är, desto lägre är risken för stroke eller hjärtsjukdom.

Men i ett fåtal fall kan lågt blodtryck orsaka problem, så om du har lågt blodtryck kan du behöva tala med din läkare eller sjuksköterska för säkerhets skull.

Vad räknas som ett lågt blodtryck?

  • En låg blodtrycksmätning har en nivå som är 90/60, eller lägre.
  • Endast ett av värdena måste vara lågt för att det skall räknas som lågt blodtryck.
  • Om det översta numret är 90 eller mindre, kan detta vara lågt blodtryck.
  • Om det nedersta numret är 60 eller mindre, kan detta vara lågt blodtryck.

Läs mer på 1177

vad är lågt blodtryck
Konsultera alltid med din läkare vid behov av vård.

Blandade inlägg

Vad är frekvens

Frekvens är en egenskap hos en våg. Vi omges av vågor varje dag. Ljus är en elektromagnetisk vå

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Om Jason Statham grundade Raspberry Pi

Om Jason Statham grundat Raspberry Pi kanske han inte hade haft sin actionspäckade fysik. Ganska li