Startsidan » Medicin » Vad är lågt blodtryck

Vad är lågt blodtryck

Många människor oroar sig för lågt blodtryck (hypotoni), men förmodligen helt i onödan. Vissa människor har en blodtrycks-nivå som är lägre än normalt. I allmänhet kan detta vara goda nyheter eftersom ju lägre ditt blodtryck är, desto lägre är risken för stroke eller hjärtsjukdom.

Men i ett fåtal fall kan lågt blodtryck orsaka problem, så om du har lågt blodtryck kan du behöva tala med din läkare eller sjuksköterska för säkerhets skull.

Vad räknas som ett lågt blodtryck?

  • En låg blodtrycksmätning har en nivå som är 90/60, eller lägre.
  • Endast ett av värdena måste vara lågt för att det skall räknas som lågt blodtryck.
  • Om det översta numret är 90 eller mindre, kan detta vara lågt blodtryck.
  • Om det nedersta numret är 60 eller mindre, kan detta vara lågt blodtryck.

Läs mer på 1177

vad är lågt blodtryck
Konsultera alltid med din läkare vid behov av vård.

Blandade inlägg

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett de

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti

Vad är bredband

Bredband är en hög-hastighetsanslutning till Internet. Innan bredbandet kom man åt Internet med u

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är det för vecka

Många undrar vad det är för vecka, här har du svaret.. Vad är det för vecka? -> [vecka]

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är retorik

Retorik är ett av de ord som kan betyda olika saker för olika personer. Så, hur definierar vi nå

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer