Startsidan » Samhälle » Vad är mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv.

Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person bryter mot lagen eller nationens intressen. Dessa rättigheter och friheter bygger på värderingar som värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och oberoende.

Men mänskliga rättigheter är inte bara abstrakta begrepp – de definieras och skyddas enligt lag.

vad är mänskliga rättigheter

Blandade inlägg

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är lågt blodtryck

Många människor oroar sig för lågt blodtryck (hypotoni), men förmodligen helt i onödan. Vissa

Vad är en enskild firma

Företagsformen enskild firma består av en ensam person och det är ditt personnummer som är organ

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är Blue Ray

Blue Ray skapades 2002 av Panasonic Corporation (Panasonic, Technics), Pioneer, Philips, Thomson, LG

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är dvb-t

DVB-T eller Digital Video Broadcast - Terrestrial är den mest använda digitala TV-standarden som a