Startsidan » Samhälle » Vad är mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv.

Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person bryter mot lagen eller nationens intressen. Dessa rättigheter och friheter bygger på värderingar som värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och oberoende.

Men mänskliga rättigheter är inte bara abstrakta begrepp – de definieras och skyddas enligt lag.

vad är mänskliga rättigheter

Blandade inlägg

Vad är en hemsida?

Internet i sig gav inte behovet av en hemsida när det uppfanns utan begreppet hemsida blev allmänt

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är retorik

Retorik är ett av de ord som kan betyda olika saker för olika personer. Så, hur definierar vi nå

Vad är kbt terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av behandling som fokuserar på att undersöka sambanden m

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judi

Vad är jpg

JPG är ett filformat för en bild i t.ex. en dator eller på en hemsida. Formatet är det mest anv

Vad är bredband

Bredband är en hög-hastighetsanslutning till Internet. Innan bredbandet kom man åt Internet med u

Vad är mobilt bredband

Mobilt bredand är en term som myntades när dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner blev a