Startsidan » Samhälle » Vad är mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv.

Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person bryter mot lagen eller nationens intressen. Dessa rättigheter och friheter bygger på värderingar som värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och oberoende.

Men mänskliga rättigheter är inte bara abstrakta begrepp – de definieras och skyddas enligt lag.

vad är mänskliga rättigheter

Blandade inlägg

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är USB

USB är en förkortning för Universal Serial Bus och är ett plug-and-Play-gränssnitt som gör att

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är negativ stress

Normalt kan stress fungera som en prestationshöjare. Men om din tröskel för hur mycket stress du

Vad är Blue Ray

Blue Ray skapades 2002 av Panasonic Corporation (Panasonic, Technics), Pioneer, Philips, Thomson, LG

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä