Startsidan » Samhälle » Vad är mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv.

Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person bryter mot lagen eller nationens intressen. Dessa rättigheter och friheter bygger på värderingar som värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och oberoende.

Men mänskliga rättigheter är inte bara abstrakta begrepp – de definieras och skyddas enligt lag.

vad är mänskliga rättigheter

Blandade inlägg

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är mobilt bredband

Mobilt bredand är en term som myntades när dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner blev a

Vad är insulin

Insulin är ett naturligt hormon som görs av bukspottkörteln som styr nivån på socker, glukos, i

Vad är frekvens

Frekvens är en egenskap hos en våg. Vi omges av vågor varje dag. Ljus är en elektromagnetisk vå

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är kompetens

Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt f

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma

Vad är integritet

Väldigt svårt att förklara utan att du behöver gå till kylskåpet och förbereda en smörgås e