Startsidan » Samhälle » Vad är mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv.

Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person bryter mot lagen eller nationens intressen. Dessa rättigheter och friheter bygger på värderingar som värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och oberoende.

Men mänskliga rättigheter är inte bara abstrakta begrepp – de definieras och skyddas enligt lag.

vad är mänskliga rättigheter

Blandade inlägg

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti

Vad är dvb-t

DVB-T eller Digital Video Broadcast - Terrestrial är den mest använda digitala TV-standarden som a

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är bredband

Bredband är en hög-hastighetsanslutning till Internet. Innan bredbandet kom man åt Internet med u

Vad är bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som är tänkt att "utmana" de riktiga bankerna där vem som helst med

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är en hemsida?

Internet i sig gav inte behovet av en hemsida när det uppfanns utan begreppet hemsida blev allmänt