Startsidan » Samhälle » Vad är mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv.

Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person bryter mot lagen eller nationens intressen. Dessa rättigheter och friheter bygger på värderingar som värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och oberoende.

Men mänskliga rättigheter är inte bara abstrakta begrepp – de definieras och skyddas enligt lag.

vad är mänskliga rättigheter

Blandade inlägg

Vad är Blancolån

Blancolån är den vanligaste typen av lån riktade mot konsumenter, detta av den enkla anledningen

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är insulin

Insulin är ett naturligt hormon som görs av bukspottkörteln som styr nivån på socker, glukos, i

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer

Vad är frekvens

Frekvens är en egenskap hos en våg. Vi omges av vågor varje dag. Ljus är en elektromagnetisk vå

Vad är elektricitet

Elektricitet finns runt omkring oss – driver teknik som våra mobiltelefoner, datorer, lampor, for

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti