Startsidan » Samhälle » Vad är mobbing

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person eller en grupp, riktad mot en mindre kraftfull person eller grupp som är avsedda att orsaka skada, ångest eller rädsla.

Det finns vissa specifika typer av mobbningsbeteende:

  • Verbalt eller skriftligt missbruk – till exempel riktat hån eller utsättande eller stötande teckningar
  • Våld – inklusive hot om våld
  • Sexuella trakasserier – ovälkommen eller obesvarade beteende av sexuell natur, som rimligen kan förväntas orsaka brott, förnedring eller hotelser.
  • Homofobi och annat fientligt beteende gentemot medmänniskor om dess kön eller sexualitet
  • Diskriminering inklusive rasdiskriminering – behandla människor olika på grund av sin identitet
  • Internetmobbing – antingen via dator eller via mobiltelefon på t.ex. facebook

Organisationer som jobbar med att förebygga mobbing är t.ex. Friends

vad är mobbing

Blandade inlägg

Vad är sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering eller "SEO" är en marknadsföringsform inriktad på att öka synlighet i organ

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering

Vad är insulin

Insulin är ett naturligt hormon som görs av bukspottkörteln som styr nivån på socker, glukos, i

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är växthuseffekten

Ja vad är växthuseffekten? Tänk dig att jorden är en plastflaska med lite vatten i och med korke