Startsidan » Samhälle » Vad är mobbing

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person eller en grupp, riktad mot en mindre kraftfull person eller grupp som är avsedda att orsaka skada, ångest eller rädsla.

Det finns vissa specifika typer av mobbningsbeteende:

  • Verbalt eller skriftligt missbruk – till exempel riktat hån eller utsättande eller stötande teckningar
  • Våld – inklusive hot om våld
  • Sexuella trakasserier – ovälkommen eller obesvarade beteende av sexuell natur, som rimligen kan förväntas orsaka brott, förnedring eller hotelser.
  • Homofobi och annat fientligt beteende gentemot medmänniskor om dess kön eller sexualitet
  • Diskriminering inklusive rasdiskriminering – behandla människor olika på grund av sin identitet
  • Internetmobbing – antingen via dator eller via mobiltelefon på t.ex. facebook

Organisationer som jobbar med att förebygga mobbing är t.ex. Friends

vad är mobbing

Blandade inlägg

Vad är dvb-t

DVB-T eller Digital Video Broadcast - Terrestrial är den mest använda digitala TV-standarden som a

Vad är växthuseffekten

Ja vad är växthuseffekten? Tänk dig att jorden är en plastflaska med lite vatten i och med korke

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,