Startsidan » Samhälle » Vad är mobbing

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person eller en grupp, riktad mot en mindre kraftfull person eller grupp som är avsedda att orsaka skada, ångest eller rädsla.

Det finns vissa specifika typer av mobbningsbeteende:

  • Verbalt eller skriftligt missbruk – till exempel riktat hån eller utsättande eller stötande teckningar
  • Våld – inklusive hot om våld
  • Sexuella trakasserier – ovälkommen eller obesvarade beteende av sexuell natur, som rimligen kan förväntas orsaka brott, förnedring eller hotelser.
  • Homofobi och annat fientligt beteende gentemot medmänniskor om dess kön eller sexualitet
  • Diskriminering inklusive rasdiskriminering – behandla människor olika på grund av sin identitet
  • Internetmobbing – antingen via dator eller via mobiltelefon på t.ex. facebook

Organisationer som jobbar med att förebygga mobbing är t.ex. Friends

vad är mobbing

Blandade inlägg

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullfö

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är USB

USB är en förkortning för Universal Serial Bus och är ett plug-and-Play-gränssnitt som gör att

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är klockan i usa

Vad är klockan i USA? Det beror lite på.. Eftersom USA är större på bredden så skiljer det 3

Vad är montessoripedagogik

Montessori, utvecklat av Dr Maria Montessori, är en barn-centrerad pedagogisk strategi grundad på