Startsidan » Samhälle » Vad är montessoripedagogik

Vad är montessoripedagogik

Montessori, utvecklat av Dr Maria Montessori, är en barn-centrerad pedagogisk strategi grundad på vetenskapliga observationer av barn från födseln till vuxen ålder.

Dr Montessori metod har varit noga testat, med över 100 år av framgång i olika kulturer i hela världen.

Det är en syn på barnet som en som är angelägen om kunskap och kan inleda lärande i en stödjande, eftertänksamt beredd inlärningsmiljö. Det är ett synsätt som värdesätter den mänskliga anden och utveckling av hela barnet – fysiska, sociala, emotionella och kognitiva.

vad-är-montessoripedagogik

Blandade inlägg

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är demens

Demens är förlusten av kognitiva funktioner som att tänka, minnas och resonera samt beteende-mäs

Vad är lågt blodtryck

Många människor oroar sig för lågt blodtryck (hypotoni), men förmodligen helt i onödan. Vissa

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti

Vad är retorik

Retorik är ett av de ord som kan betyda olika saker för olika personer. Så, hur definierar vi nå