Startsidan » Historia » Vad är pingst

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judiska festdagarna. Bara det att de inte kallade det Pingst, det är det grekiska namnet. Judarna kallade det skördefest eller Veckohögtid.

Pingst är omnämnt på fem ställen i de första fem böckerna — i andra Moseboken 23, Andra Moseboken 24, Tredje Moseboken 16, nummer 28 och Femte Moseboken 16. I Palestina fanns två skördar varje år. Tidig skörd kom normalt under månaderna maj och juni och den sista skörden kom på hösten. Pingst var firandet i början av den tidiga veteskörden, vilket innebar att Pingst alltid inföll någon gång under mitten av maj eller ibland i början av juni.

Pingst var en pilgrimsfest. Det innebar att alla vuxna judiska män, enligt judisk lag, skulle närvara under festligheterna oavsett vart de bodde.

Pingst var en helgdag. Det fanns inga sysslor att göra, allt var stängt. Pingst var en stor högtid som fyllde gatorna med firande.

Blandade inlägg

Vad är kiropraktor

En kiropraktor är hälso- och sjukvårdspersonal inriktad på diagnostik och behandling av neuromus

Vad är negativ stress

Normalt kan stress fungera som en prestationshöjare. Men om din tröskel för hur mycket stress du

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är montessoripedagogik

Montessori, utvecklat av Dr Maria Montessori, är en barn-centrerad pedagogisk strategi grundad på

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är en maneki-neko-katt

En Maneki-neko-katt är den lilla katten på fönsterbrädet i filmen nedan.

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s