Startsidan » Historia » Vad är pingst

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judiska festdagarna. Bara det att de inte kallade det Pingst, det är det grekiska namnet. Judarna kallade det skördefest eller Veckohögtid.

Pingst är omnämnt på fem ställen i de första fem böckerna — i andra Moseboken 23, Andra Moseboken 24, Tredje Moseboken 16, nummer 28 och Femte Moseboken 16. I Palestina fanns två skördar varje år. Tidig skörd kom normalt under månaderna maj och juni och den sista skörden kom på hösten. Pingst var firandet i början av den tidiga veteskörden, vilket innebar att Pingst alltid inföll någon gång under mitten av maj eller ibland i början av juni.

Pingst var en pilgrimsfest. Det innebar att alla vuxna judiska män, enligt judisk lag, skulle närvara under festligheterna oavsett vart de bodde.

Pingst var en helgdag. Det fanns inga sysslor att göra, allt var stängt. Pingst var en stor högtid som fyllde gatorna med firande.

Blandade inlägg

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer ti

Vad är kbt terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av behandling som fokuserar på att undersöka sambanden m

Vad är windows 95

Som namnet kanske avslöjar är windows 95 en version av det Dos-baserade operativsystemet Windows,

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är Factoring

  Ja vad är Factoring? Factoring är en av de äldsta formerna av ett företags finansiering

Vad är negativ stress

Normalt kan stress fungera som en prestationshöjare. Men om din tröskel för hur mycket stress du

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag