Startsidan » Media » Vad är retorik

Vad är retorik

Retorik är ett av de ord som kan betyda olika saker för olika personer. Så, hur definierar vi något sådant? Vi måste helt enkelt plocka isär ordet till grunden.

Låt oss vara överens om att retorik är konsten att använda språk där minst en person försöker ändra tänkandet hos minst en annan person. Detta kan göras antingen muntligen via offentliga tal, eller i skriftlig form, som i ett avhandlingsmaterial.

För vissa kommer det alltid finnas en negativ klang som förknippas med idén om retorik.

Retorik kan ses som meningslöst eller tomt språk som är överdriven för att imponera på. Naturligtvis kan en politiker försöka övertala dig att rösta på hen och om hen är en rödgrön politiker och du är blå så kan talaren använda sig av ”retorik”.

Retoriska exempel

  • Politiker försöker få dig att rösta på dem.
  • Företag vill du att köpa deras produkter.
  • Någon kanske vill vinna en diskussion om att ett hockeylag är bättre än ett annat.

Det finns hundratals olika retoriktekniker som används för att hjälpa till i konsten att övertyga. Men först och främst bör det noteras att retorik inte bara handlar om vad du säger, det handlar också om HUR du säger det.

Saker som takten i ett tal, tonen i din röst och ditt totala kroppsspråk är lika viktiga som orden du använder dig utav.

Vad är retorik

Blandade inlägg

Vad är internet

Ett sätt att ansluta en dator till en annan dator var som helst i världen via dedikerade routrar o

Vad är pingst

Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judi

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag tecknar hos en kreditgivare eller t.ex. en bank. Ett

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är integritet

Väldigt svårt att förklara utan att du behöver gå till kylskåpet och förbereda en smörgås e

Vad är första-hjälpen

Den är till att hjälpa de flesta personer som har en begränsad kunskap i nödsituationer. För

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom där buk-förorsakat obehag eller smärta är associer