Samhälle

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en app till din smartphone.  BankID var från början som mest användbart för att logga in på sin bank via datorn men har snabbt vuxit till att bli ett sätt att legitimera sig via telefonbanken eller andra inloggningar på […]

Vad är kompetens

Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för en person (eller organisation) att agera effektivt i ett jobb eller en situation. Kompetenser hänvisar till färdigheter eller kunskap som leder till överlägsen prestanda. Mätbara färdigheter, förmågor och personlighetsdrag som identifierar framgångsrika medarbetare mot definierade roller inom en organisation En kompetens […]

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte agera. Inom samhällsvetenskap och politik är makt förmågan att påverka eller helt styra beteendet hos människor. Aktoritet Termen ”Aktoritet” används ofta för makt och uppfattas som legitimt av den sociala strukturen. Makt kan ses som ond eller orättvis, men […]

Vad är infrastruktur

Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd.  Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap. Exempel på delar inom infrastruktur: Transport Kommunikation Avlopp Vatten Elsystem. […]

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, var som helst i världen. Mänskliga rättigheter gäller oavsett var du befinner dig, vad du tror på eller hur du väljer att leva ditt liv. Mänskliga rättigheter kan aldrig fråntas en människa, men de kan ibland begränsas – till exempel om en person […]

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett det som hänvisar till den världsbild en person har. Ungefär som summan av deras kultur, värderingar, övertygelser, antaganden, sunt förnuft, och förväntningar för sig själva och andra. Ideologi formar våra tankar. Ideologi ger en identitet inom samhället, inom grupper, […]

Vad är integritet

Väldigt svårt att förklara utan att du behöver gå till kylskåpet och förbereda en smörgås eller kanske ett litet mellanmål. Men vi gör inte det denna gången. Den svåra förklaringen: Per definition betyder det ”Att distansera från ondska och att lämna misstanke”. Och innebörden av integritet i sed för lingvister: ”Höj själen bort från allt missnöje […]

Vad är gymnasiekompetens

Gymnasiekompetens är inte någon man har för att komma in på gymnasiet utan det är om du fullföljt gymnasiet med 90% godkänt av de 2500 poäng som krävs. ”Enligt skolverket innebär en s.k ”allmän behörighet” att man av sina 2500 gymnasiepoäng har 90% godkänt.”

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter sig, hur du känner för en annan människa. Du kan ha respekt för någon annan eller dig själv.  Att visa respekt för någon visar att du bryr dig om någons känslor och välmående. Hur visar jag […]

Vad är retorik

Retorik är ett av de ord som kan betyda olika saker för olika personer. Så, hur definierar vi något sådant? Vi måste helt enkelt plocka isär ordet till grunden. Låt oss vara överens om att retorik är konsten att använda språk där minst en person försöker ändra tänkandet hos minst en annan person. Detta kan göras […]