Samhälle

Vad är Europeiska Unionen

Europeiska unionen, EU, är en enhetlig monetära kropp som försöker balansera behovet av 28 medlemsstater varav alla är av varandra oberoende skattemässigt och politiskt. Den har alla fördelar med ett stort gemensamt handelsområde men nackdelarna med politisk konflikt mellan dess medlemmar. Det finns försök att övervinna dessa nackdelar genom en serie av handelsavtal och förhandlingar. […]

Vad är inflytande

Inflytande är att kunna påverka en handling. Om du skapar, ändrar, inspirera eller ändra någons beteende, då har du påverkat dem. Du har haft inflytande. Inspirera Ändra någons beteende Från ett affärsperspektiv är inflytande nyckeln. Marknadsförare hoppas att påverka konsumtionen, beslut att köpa deras varor och tjänster. På en individuell nivå är att ha inflytande […]

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person eller en grupp, riktad mot en mindre kraftfull person eller grupp som är avsedda att orsaka skada, ångest eller rädsla. Det finns vissa specifika typer av mobbningsbeteende: Verbalt eller skriftligt missbruk – till exempel riktat hån eller utsättande eller stötande teckningar Våld – […]

Vad är montessoripedagogik

Montessori, utvecklat av Dr Maria Montessori, är en barn-centrerad pedagogisk strategi grundad på vetenskapliga observationer av barn från födseln till vuxen ålder. Dr Montessori metod har varit noga testat, med över 100 år av framgång i olika kulturer i hela världen. Det är en syn på barnet som en som är angelägen om kunskap och kan […]