Startsidan » Beteende » Vad är självkontroll

Vad är självkontroll

Självkontroll skiljer oss från våra gamla förfäder och resten av djurriket tack vare vår stora hjärnor. Det är förmågan att dämpa våra impulser för att uppnå långsiktiga mål.

Hellre än att reagera på omedelbara impulser låter oss planera, utvärdera alternativa åtgärder och oftast undvika att göra saker som vi senare kommer att ångra. Förmågan att utöva självkontroll brukar kallas viljestyrka.

Det finns en debatt inom ämnet om huruvida viljestyrka är en oändlig resurs. Studier visar att användandet av viljestyrka ställer stora krav på vår mentala energi, särskilt på reserver av glukos, hjärnans bränsle.

Självkontroll gör att vi småäter.

Det är en anledning till att vi är mer benägna att småäta när vi känner oss stressade än när vi känner oss på topp.

 

vad är självkontroll

Blandade inlägg

Vad är internet

Ett sätt att ansluta en dator till en annan dator var som helst i världen via dedikerade routrar o

Vad är en skidtunnel

En skidtunnel är en konstgjord skidanläggning i en tunnel som är skapad för att kunna utöva lä

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är kontrakturer

Kontrakturer, missbildning, är resultatet av en stelhet eller förträngning i dina muskler, leder

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är http

Http står för "Hypertext Transfer Protocol. " och är det protokoll som används för att föra

Vad är Blancolån

Blancolån är den vanligaste typen av lån riktade mot konsumenter, detta av den enkla anledningen

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide