Startsidan » Data IT » Vad är sociala medier

Vad är sociala medier

Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är därför ett socialt verktyg för kommunikation.

I internet-sammanhang, skulle detta kunna vara en webbplats som inte bara ger dig information, men som samtidigt samverkar med dig samtidigt som du får den informationen. Denna interaktion kan vara så enkelt som att be om dina kommentarer eller låter dig rösta på en artikel.

Tänk på vanlig media som en enkelriktad gata där du kan läsa tidningen eller lyssnar på nyheter i radio där du har mycket begränsad förmåga att delge dina tankar till den som t.ex. skrivit en artikel.

Sociala medier, är å andra sidan, en tvåvägs-kommunikation som ger dig förmågan att kommunicera med skaparen av det media du tar del av.

Exempel på ”Sociala Medier” är t.ex. hemsidan facebook, linkedin m.fl

vad är social media

Blandade inlägg

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är BMI

Body mass index eller BMI, är ett mått som används för att uppskatta mängden kroppsfett en pers

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är www

Om du hittar till denna sida så är du en del av www, world wide web, eller internet som det också

Vad är bankid

BankID är ett hjälpmedel för att legitimera sig. BankID finns som program till dator eller som en

Vad är bredband

Bredband är en hög-hastighetsanslutning till Internet. Innan bredbandet kom man åt Internet med u

Vad är makt

Förmåga att orsaka eller förhindra en åtgärd. Att få saker att hända, att agera eller inte ag

Vad är kalorier

En kalori är ett sätt att mäta den energi som kommer från mat. Kroppen använder energi från ma