Startsidan » Data IT » Vad är url

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer till en fysisk person eller en adress till ett fysiskt hus.

URL står för Uniform Resource Locator och används för att ange adresser på Internet. En URL är den grundläggande nätverksidentifieringen för alla resurser som är anslutna till webben (t. ex. Hypertext sidor, bilder och ljudfiler).

URL-adresser har följande format:

Protokoll://hostname/sida = http://www.vad-är.com/sida

Protokollet anger hur information från länken överförs. Protokollet som används för webbresurser är http (Hypertext Transfer Protocol). Protokollet följs av ett kolon, två snedstreck och sedan domännamnet. Domännamnet är den dator där resursen finns. Länkar till vissa filer eller underkataloger kan specificeras efter domännamnet. Katalognamn separeras med enkla snedstreck.

Blandade inlägg

Vad är respekt

Att visa/ha respekt beror på om du tänker och känner bra saker om hur någon ser ut eller beter s

Vad är jpg

JPG är ett filformat för en bild i t.ex. en dator eller på en hemsida. Formatet är det mest anv

Vad är ett moderkort

Enkelt uttryckt så ansluts alla komponenter och delar tillsammans via moderkortet. Allt som gör at

Vad är ideologi

Ideologi är linsen genom vilken en person ser världen. Inom sociologi är ideologi i stort sett de

Vad är kbt terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av behandling som fokuserar på att undersöka sambanden m

Om Jason Statham grundade Raspberry Pi

Om Jason Statham grundat Raspberry Pi kanske han inte hade haft sin actionspäckade fysik. Ganska li

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är klimat

Det enklaste sättet att beskriva klimatet är att titta på medeltemperatur och nederbörd över ti