Startsidan » Data IT » Vad är url

Vad är url

Url är en adress för att komma åt data lagrat på t.ex. en server. Tänk dig ett telefonnummer till en fysisk person eller en adress till ett fysiskt hus.

URL står för Uniform Resource Locator och används för att ange adresser på Internet. En URL är den grundläggande nätverksidentifieringen för alla resurser som är anslutna till webben (t. ex. Hypertext sidor, bilder och ljudfiler).

URL-adresser har följande format:

Protokoll://hostname/sida = http://www.vad-är.com/sida

Protokollet anger hur information från länken överförs. Protokollet som används för webbresurser är http (Hypertext Transfer Protocol). Protokollet följs av ett kolon, två snedstreck och sedan domännamnet. Domännamnet är den dator där resursen finns. Länkar till vissa filer eller underkataloger kan specificeras efter domännamnet. Katalognamn separeras med enkla snedstreck.

Blandade inlägg

Vad är mobbing

Mobbing är upprepade verbala, fysiska, sociala eller psykologiska aggressiva beteenden av en person

Vad är PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som har sparat alla delar av ett utskrivet dokumen

Vad är mobilt bredband

Mobilt bredand är en term som myntades när dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner blev a

Vad är Blue Ray

Blue Ray skapades 2002 av Panasonic Corporation (Panasonic, Technics), Pioneer, Philips, Thomson, LG

Vad är ett faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det kan bestå a

Vad är mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som hör till människan, va

Vad är multimedia

Multimedia är en benämning på att man vill förmedla något via t.ex. text, bild, ljud och vide

Vad är sociala medier

Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är där